Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Verslag voorjaarsledenvergadering

Op 9 april was er weer de jaarlijkse voorjaarsledenvergadering in Bargezellig.

Er was een goede opkomst en er werden in het eerste gedeelte de gebruikelijke zaken besproken, zoals de notulen en het jaarverslag.

Bij het jaarverslag vertelde dhr. Nijholt dat  PB, Rode Kruis en OVA samen werkgroep opgericht voor de AED. Oproep aan iedereen die kan reanimeren om zich te registreren! Iedereen die een cursus hebben gevolgd, maar geen herhaling kunnen zich melden bij de werkgroep om weer een cursus te volgen. Ook voor mensen die een cursus willen volgen, wil de werkgroep mee aan de gang.

Verder werd het financieel verslag 2017 en de begroting 2018 gepresenteerd.

Gjalt de Haan, Jan van Gelderen en Amarins de Jong zijn weer herkozen tot respectievelijk voorzitter, vice-voorzitter en secretaris en zullen zich de komende jaren weer actief inzetten voor de stichting.

Na de pauze was wethouder van Esch als spreker met als onderwerp:

Wat kost de gemeente ons en wat levert het ons op?

Een kijkje in de financiële huishouding van de gemeente.

Wat betaalt u als burger aan belasting en waar geeft de gemeente het geld aan uit.

Het was een interessante presentatie waarbij we op hoofdlijnen een kijkje kregen in hoe het werkt met de gemeentelijke financiën.

Als bestuur vonden wij het een geslaagde vergadering.