Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Verslag najaarsvergadering 2018

Op 5 november heeft de jaarlijkse najaarsvergadering plaatsgevonden in 't Scha. Het verslag van een geslaagde avond.

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en is verheugd over de grote opkomst. Hij noemt even de onderwerpen waar Plaatselijk Belang Appelscha zich o.a. mee bezig houdt. De toestand van de fietspaden, de zonnepanelen, een nieuw fietspad door de Maden naar het Bio centrum , de natuur, de toestand van vooral de berm van de weg van Appelscha naar Oosterwolde, Appelscha hartveilig maken door AED’s te plaatsen en contact te houden met de hulpverleners, de woningen op het voormalige miniatuurpark.

Daarna kreeg Mevrouw Wil Ruiter het woord. Zij vertelde over Thuishuis De Appelhof. Het is een kleinschalige opvang die ook geschikt is voor echtparen. Ook is er een kamer als hospice ingericht. De vragen vanuit het publiek werden door haar beantwoordt en een ieder die een kijkje wil nemen in De Appelhof is welkom. De achterdeur staat altijd open.

Na de pauze was er een presentatie van Nelleke Flink en Esther van Lierop over het Sociaal Domein. Ze willen de mensen in Appelscha opzoeken om te horen op welke manier we Appelscha leefbaar kunnen houden voor jong en oud. Ze gaan met een koffiekar ergens staan waar veel mensen langs komen om zo het gesprek aan te gaan. Bovendien krijgt iedereen in Appelscha een enquête formulier in de bus en een aantal weken later wordt er een avond georganiseerd om de ideeën verder uit te werken. Er kwamen spontane aanmeldingen bij de vraag of er mensen waren die op de foto wilden voor het enquêteformulier.

Met een hapje en een drankje werd deze nuttige en gezellige avond afgesloten.