Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha
Generated with MOOJ Proforms Version 1.5
*Vereiste informatie.

U kunt alleen dit formulier gebruiken om een aanvraag te doen voor een bijdrage uit het dorpenbudget.
Onderstaande bijlagen moeten toegevoegd worden om de aanvraag te kunnen doen.

1. Begroting van de activiteit waarop uw aanvraag betrekking heeft. Uit de begroting blijken de totale kosten en de inspanningen die u doet om het niet gesubsidieerde deel te dekken.
2. Uw laatste jaar rekening van uw organisatie zoals deze (door uw leden) is goedgekeurd. Als u geen jaarrekening kunt insturen, uw organisatie begroting van het huidige jaar.

Als één van de bestanden ontbreekt, is dat een reden voor afwijzen.

U ontvangt een ontvangstbevestiging in uw mailbox. De ontvangstbevestigign is geen bevestiging van de subsidie. Hierover krijgt u later bericht.

Tekens over: