Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Zin om te fietsen? Oudere testfietsers gezocht voor Doortraproute Appelscha

Doortraproutes zijn rondjes van ongeveer 20-25 km, mooi, groen, over redelijk ruime paden, met weinig obstakels en relatief veilige kruisingen. Doortraproutes horen bij het landelijke programma Doortrappen, een overheidscampagne om mensen zo lang mogelijk veilig te laten doorfietsen: fietsen tot je 100ste. Vorig jaar werden er al 23 van deze routes gemaakt, nu is er ook een route vanuit Appelscha.

Regeling coronabudget dorpen

Het college van B&W van de gemeente Ooststellingwerf stelt een deel van het (landelijke) coronabudget beschikbaar voor dorpen met een recreatieve functie. Met dit geld kunnen de dorpen investeren in het vergroten van de aantrekkelijkheid van het dorp. Dit om meer recreanten en toeristen aan te trekken voor de verschillende horeca- en recreatiegelegenheden. De aanleiding van deze subsidiemogelijkheid is een subsidieaanvraag vanuit Appelscha.

Recreatiedorpen kunnen geld aanvragen om de aantrekkingskracht te vergroten

Het college van B&W van de gemeente Ooststellingwerf stelt een deel van het (landelijke) coronabudget beschikbaar voor dorpen met een recreatieve functie. Met dit geld kunnen de dorpen investeren in het vergroten van de aantrekkelijkheid van het dorp. Dit om meer recreanten en toeristen aan te trekken voor de verschillende horeca- en recreatiegelegenheden. De aanleiding van deze subsidiemogelijkheid is een subsidieaanvraag vanuit Appelscha.

Bankjes geplaatst

In de dorpsgesprekken bracht de jeugd naar voren dat ze graag bankjes wilden bij de speeltuintjes zodat ze daar konden chillen. Ook voor ouders en grootouders is het fijn dat ze even kunnen zitten als de kinderen daar spelen.