Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Uitnodiging webinar landschapsbiografie

Alles over het landschap van de Drents Friese Grensstreek: vroeger, nu en in de toekomst

Woon, werk of kom je graag in de Drents-Friese Grensstreek en ben je geïnteresseerd in de levensloop en de toekomst van het landschap in deze regio? Op donderdag 25 november 2021 organiseert Stuurgroep de Drents Friese Grensstreek een webinar over de Landschapsbiografie.

Gevraagd huisbezoekers voor 75-plussers.

Op dit moment worden alle inwoners van Ooststellingwerf in het jaar dat zij 75 worden namens de gemeente bezocht door daarvoor opgeleide vrijwilligers. Tijdens deze bezoeken vindt een gesprek plaats om met hen mee te denken en na te gaan wat deze ouderen nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Dit gaat deels over (gemeentelijke) voorzieningen waar betrokkenen gebruik van kunnen maken, maar ook over bijvoorbeeld sociale netwerken. De vrijwilligers die deze bezoeken doen hebben om die reden dan ook goede en gerichte contacten met het gebiedsteam.

Uitnodiging najaarsvergadering 2021

Op 1 november zijn u, alle leden en niet-leden van harte uitgenodigd voor de najaarsvergadering. Om traditioneel samen te zijn, met een leerzaam onderwerp op de agenda, (hernieuwde) kennismaking met dorpsgenoten, uw licht op te steken, mee te doen het komende jaar of steun te verlenen door lid te worden van onze vereniging mocht u dat nog niet zijn. Op uw komst wordt gerekend!  

nieuwsbrief oktober 2021

 

Komt allen tezamen

Eindelijk kunnen we weer een vergadering in persoon houden. Een activiteit waarop we meer dan anderhalf jaar hebben gewacht. Elkaar in de ogen kijken, hoe mooi is dat? Ik hoop op een grote opkomst. Ook, en vooral, door het onderwerp dat we hebben gekozen: maak van Appelscha een bloeizone!

Zin om te fietsen? Oudere testfietsers gezocht voor Doortraproute Appelscha

Doortraproutes zijn rondjes van ongeveer 20-25 km, mooi, groen, over redelijk ruime paden, met weinig obstakels en relatief veilige kruisingen. Doortraproutes horen bij het landelijke programma Doortrappen, een overheidscampagne om mensen zo lang mogelijk veilig te laten doorfietsen: fietsen tot je 100ste. Vorig jaar werden er al 23 van deze routes gemaakt, nu is er ook een route vanuit Appelscha.