Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Dorpsgesprek over samen leven

We willen het graag met u hebben over hoe we met elkaar samenleven

in het dorp. Wat houdt u bezig? Wat gaat er goed? Waar moet meer

aandacht voor zijn? Heeft u ideeën hoe we samen zaken kunnen

verbeteren? Laat ons weten hoe u over samenleven denkt.

Succesvolle Burgerhulpverlenersavond in Appelscha

Burgerhulpverleners voor AED – Reanimatie hulp bij hartfalen doen hun werk vrij anoniem en belangeloos. Dat deze hulpverleners hun ervaringen moeten kunnen delen is belangrijk evenals de steun die deze vrijwilligers verdienen van hun omgeving in de dorpen. In de dorpen Appelscha, Appelscha – Boven en Ravenswoud hebben de plaatselijkbelang verenigingen gezamenlijk, in samenwerking met de Ondernemers Vereniging Appelscha, een werkgroep actief die deze burgerhulpverleners zoveel mogelijk wil ondersteunen.

Verslag voorjaarsledenvergadering

Op 9 april was er weer de jaarlijkse voorjaarsledenvergadering in Bargezellig.

Er was een goede opkomst en er werden in het eerste gedeelte de gebruikelijke zaken besproken, zoals de notulen en het jaarverslag.

Jaarverslag 2017

Algemeen

Ook voor het jaar 2017 heeft het bestuur weer een beschrijving gemaakt van de belangrijkste zaken, waaraan het gewerkt heeft.

Fonds Ooststellingwerf nieuwe stijl

Jaarlijks is er 200.000 euro beschikbaar voor ideeën vanuit de gemeenschap, waarvan 30.000 uitvoeringskosten. Zowel kleine als grote initiatieven vanuit de bevolking zijn welkom. Wel moeten ze door een vereniging of stichting of iets dergelijks worden aangevraagd.