Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Najaarsvergadering

 

Op maandag 5 november zijn u, alle leden en niet-leden van harte uitgenodigd voor de najaarsvergadering. Om traditioneel samen te zijn, met een leerzaam onderwerp op de agenda, (hernieuwde) kennismaking met dorpsgenoten, uw licht op te steken, mee te doen het komende jaar of steun te verlenen door lid te worden van onze vereniging mocht u dat nog niet zijn. Op uw komst wordt gerekend!  

Hulpverlenersavond

De besturen van Plaatselijk Belangen Appelscha, Appelscha-Boven en Ravenswoud en de Ondernemersvereniging Appelscha nodigen alle burgerhulpverleners in deze dorpen uit voor een burgerhulpverlenersavond.

Verslag voorjaarsledenvergadering

Op 9 april was er weer de jaarlijkse voorjaarsledenvergadering in Bargezellig.

Er was een goede opkomst en er werden in het eerste gedeelte de gebruikelijke zaken besproken, zoals de notulen en het jaarverslag.

Jaarverslag 2017

Algemeen

Ook voor het jaar 2017 heeft het bestuur weer een beschrijving gemaakt van de belangrijkste zaken, waaraan het gewerkt heeft.

Fonds Ooststellingwerf nieuwe stijl

Jaarlijks is er 200.000 euro beschikbaar voor ideeën vanuit de gemeenschap, waarvan 30.000 uitvoeringskosten. Zowel kleine als grote initiatieven vanuit de bevolking zijn welkom. Wel moeten ze door een vereniging of stichting of iets dergelijks worden aangevraagd.