Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Uitnodiging: help mee de kwaliteiten van Appelscha op de kaart te zetten en ga in gesprek over de beeldkwaliteit

De gemeente Ooststellingwerf werkt aan een nieuw plan voor Appelscha. In dit omgevingsplan worden regels voor bouwen en gebruik vastgelegd volgens de systematiek van de toekomstige Omgevingswet. Het plan vervangt straks de beheersverordening en bestemmingsplannen van het dorp. De meeste van de bestaande regels worden in het nieuwe plan overgenomen. Denk aan regels over waar mag je bouwen, hoe hoog en hoe groot (aantal m2). Wat we anders willen gaan doen, is hoe we de regels voor het uiterlijk van gebouwen en buitenruimte willen opnemen. Deze nieuwe regels vervangen straks de welstandsnota en de beeldwaliteitsplannen voor zover deze betrekking hebben op Appelscha.

We nodigen u uit om op woensdag 12 oktober 2022 samen met ons de kwaliteiten van het dorp te ontdekken. Ook gaan we in gesprek over wat u belangrijk vindt als het gaat om beeldkwaliteit. Het programma start om 16.00 uur en bestaat uit een fietstocht (optioneel), avondeten (optioneel) en een avondprogramma met sprekers en een werkvorm. Om mee te doen moet u zich uiterlijk 6 oktober 2022 opgeven. Meer details over het programma en hoe u zich kunt opgeven, leest u verderop in dit bericht.

Wat gaan we doen?

De dag staan onder leiding van Stichting Libau en Architectenbureau DAAD. Zij zijn door de gemeente gevraagd om een leidraad voor de kwaliteit van de leefomgeving voor Appelscha te maken. Deze leidraad bestaat uit een aantal beleidsregels die worden opgenomen in het omgevingsplan, maar ook uit inspirerende tips voor gebouwen én buitenruimte. We willen de leidraad zo opstellen, dat deze helpt om Appelscha mooi en bijzonder te houden. Ook willen we rekening houden met de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, zoals de energietransitie. Een duurzaam en mooi Appelscha doen we samen.

In de middag kunt u meefietsen door het dorp. We gaan al fietsend de kwaliteiten bekijken en we verkennen welke kwesties er spelen. Doet u mee? Neemt u dan uw eigen fiets mee! Heeft u geen fiets? Geef dit dan aan en we regelen een fiets voor u. Voor de deelnemers van de fietstocht die ’s avonds aan het gesprek mee willen doen, regelt de gemeente een maaltijd. Desgewenst staat er ook maaltijd klaar voor de deelnemers aan alleen het avondprogramma.

Na de gezamenlijke maaltijd start de avondbijeenkomst. De gemeente geeft een beknopte toelichting op de Omgevingswet en de opdracht aan Libau en DAAD. Daarna verzorgt de Historische Vereniging Appelscha een korte presentatie over de geschiedenis van het dorp. Vervolgens gaan we met elkaar aan het werk. Aan de hand van uw ervaringen, historische kaarten en foto’s zetten we samen met professionals de kwaliteiten op de kaart van Appelscha. Tot slot gaan we met elkaar in gesprek over de belangrijkste kwesties, kansen en bedreigingen in het dorp. Waar gaat het goed? Zijn er delen van Appelscha die wat extra liefde en aandacht nodig hebben? Waar liggen kansen?

Hoe ziet het programma eruit?

Middagprogramma (optioneel)

16:00 inloop [locatie]

16:15 welkom gemeente en Libau/DAAD

16:30 fietsexcursie in groepen

18:00 aankomst [locatie] en korte terugkoppeling

Eenvoudige maaltijd/buffet (optioneel)

Avondprogramma

18:45 inloop avondprogramma [locatie]

19:00 start avondprogramma door gemeente

19:15 presentatie historie Appelscha

19:35 werkgroepen kwaliteiten op de kaart

20:25 pauze

20:35 werkgroepen opgaven, kansen en bedreigingen

21:30 terugkoppeling werkgroepen

21:45 vervolg door gemeente

22:00 einde

Wilt u meedenken? Geef u dan op bij projectleider Marije van der Galien via . en laat ons weten of u mee fietst of dat u alleen in de avond aansluit. Wilt u ook aangeven of u mee eet en wat uw dieet wensen zijn? Tot 12 oktober!