Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Najaarsvergadering

Een roerig jaar bijna ten einde

 

 

Hadden we net de coronaperikelen achter de rug of een andere ramp diende zich aan: de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dat leidde niet alleen tot een grote stroom vluchtelingen, ook economisch hebben we daardoor problemen. Met name rond de energievoorzieningen doet het zich voelen. En zo komt een roerig jaar bijna ten einde.

Maar, de oorlog gaat ons aan. Want waar stopt Poetin als we niet op grote schaal hulp bieden.  En dat we daarvoor offers moeten brengen, is ook duidelijk. Ik wil wel in herinnering brengen dat in de Tweede Wereldoorlog vele landen offers hebben gebracht om ons te bevrijden. Dus nu wordt zoiets van ons gevraagd. Samen met de overheid zullen we er doorheen komen. Ook Appelscha kent Oekraïense vluchtelingen, gehuisvest in hotel Appelscha. Als bestuur menen we dat er voorlichting nodig is over de toestand van de vluchtelingen. Hoe het gaat met ze, zijn ze aan het werk, voelen ze zich thuis en hoelang blijven ze? Allemaal vragen die leven. Daartoe komt iemand van Scala om ons antwoorden te geven.

Verder zijn we bezig met een aantal projecten. Zo zijn we begonnen met alle andere organisaties in ons dorp om Appelscha aan te kleden met bloemen en banieren, vlaggen en welkomstborden. Om zo een fleurig dorp te krijgen.  We hebben het initiatief genomen om van ons dorp een zogenoemde bloeizone te maken. In een van onze vorige bijeenkomsten hebben we het daarover gehad. Daaruit is een werkgroep ontstaan die op 15 oktober de eerste fittest heeft gehouden als eerste stap.

Het bestuur heeft zich mede ingespannen om een dorpskamer te realiseren die van de zomer officieel is geopend. Er is nog behoefte aan vrijwilligers, dus wie een dagdeel of meer als gastvrouw/heer wil fungeren is welkom ().

We gaan proberen om weer een mededelingenbord te krijgen bij het winkelcentrum. Want daaraan is wel behoefte, zeker nu de Poiesz heeft besloten niet meer zo’n bord te plaatsen in de winkel.

Verder wil ik u vragen, als u op 7 november wilt komen, om een buur mee te nemen. Dan kan die kennismaken met een bloeiende vereniging die hij of zij ook wil ondersteunen met een lidmaatschap. Hoe meer leden, hoe sterker we staan bij de gemeente.

We hopen u op 7 november te ontmoeten in de Dorpskamer, Riemsoord 140 A.

Tot slot wenst het bestuur u alle goeds en straks goede feestdagen.  En we hopen dat volgende jaar de tijden ten goede keren.

Jan van Gelderen

voorzitter

Op 7 november bent u, alle leden en niet-leden van harte uitgenodigd voor de najaarsvergadering. Om traditioneel samen te zijn, met een leerzaam onderwerp op de agenda, (hernieuwde) kennismaking met dorpsgenoten, uw licht op te steken, mee te doen het komende jaar of steun te verlenen door lid te worden van onze vereniging mocht u dat nog niet zijn. Op uw komst wordt gerekend!   

 

Uitnodiging Najaarsvergadering 2022

Maandag 7 november 2022

Locatie:

Dorpskamer

De Den

(Riemsoord 140A)

Aanvang: 19.30

Einde ca. 21.30

 

Programma:

Opening door de voorzitter

 

Presentatie: de bloeizone

Spreker: André Ponger

Hoe ver zijn we om van Appelscha een bloeizone te maken?

 

Pauze

 

Presentatie: opvang van Oekraïnse vluchtelingen

Spreker: Jolanda Marissen

Op het moment komen er Oekraïnse vluchtelingen naar Nederland en ook naar Ooststellingwerf. De presentatie zal gaan over hoe het in onze gemeente is geregeld en wat er voor hun gedaan wordt.

 

Tijdens de avond zal er een pauze zijn met een hapje en een drankje.