Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

NAJAARSVERGADERING 2023 PB voor leden en niet leden


Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de najaarsvergadering – ook niet-leden zijn welkom - van Plaatselijk Belang Appelscha op

Maandag 6 november 2023 dorpskamer De Den, Riemsoord 140a
Aanvang: 19.30 uur

Nr.
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Notulen voorjaarsledenvergadering
5. 200 jaar Appelscha
6. Bloeizone
7. Wat willen inwoners?

We willen graag weten wat u mist in Appelscha. Waaraan extra aandacht moet worden besteed.

 

8. Wat verder ter tafel komt

PAUZE

Na de pauze inleiding door Wiebe Tolman van Landschapsbeheer Friesland:

“Hoe wordt Appelscha biodivers, geurig en fleurig?”

9. Rondvraag


10. SluitingAppelscha wordt biodivers.

 

Langzaamaan gaan we naar het eind van 2023. En wat een jaar is het weer geweest. Een Kabinet dat is gevallen en daarmee zorgt voor een van de spannendste verkiezingen sinds jaren. En nog steeds de oorlog in Oekraïne, en sinds begin deze maand oorlog in Israel en Gaza. Dat baart zorgen. Maar ook binnenlands zijn er problemen. Zoals rond de instroom van asielzoekers en statushouders. In onze gemeente hebben we daarmee te maken nu die laatsten onderdak vinden in Oosterwolde. De woningnood, de nog onopgeloste toeslagenproblemen, Groningen, jeugdzorg, armoedeval, benzineprijzen, energiekosten en ziektekosten die steeds hoger worden. Er lijkt geen eind aan te komen.

Zijn er geen lichtpunten? Economisch gaat het goed, maar op individueel vlak vaak niet. Weinig werkloosheid, maar ook werkende armen. Kortom, de lichtpuntjes moeten we in ons dorp zoeken. De Bloeizone krijgt voetje voor voetje vaste grond. De fittesten worden goed bezocht, al zien we weinig jonge mensen. Dat komt omdat zij zich fit voelen (ten onrechte?) of geen tijd hebben. Op dit moment zijn negen studenten van onder andere NHL Stenden bezig te onderzoeken hoe de Bloeizone kan bijdragen aan meer sociale verbondenheid in Appelscha. Want onderzoek heeft uitgewezen dat regelmatige sociale contacten per week extra levensjaren opleveren. Dus daaraan aandacht besteden, is een goede zaak.
Dit jaar zag de moestuin bij Onze Winkel het licht. En met succes. De Bloeizone heeft met subsidie dat mede mogelijk gemaakt. Volgend jaar staat uitbreiding op de rol. Gedacht wordt ook aan een theetuin en pluktuin. En op termijn een zogenoemd spijkerdorp.

Plaatselijk Belang (PB) heeft dit jaar geprobeerd een informatiebord te plaatsen bij het winkelcentrum. Maar wat een eenvoudige klus leek, is het niet. Zo mocht er geen houten bord komen, moest het tegen de muur worden geplaatst of tegen de overkapping van de winkelwagenstalling bij de Aldi. Nu zijn we bezig met een metalen bord. En daarvoor is subsidie aangevraagd. Kortom, het bord is er nog niet!
Ook is PB bezig geweest om eindelijk de pannakooi te realiseren. Daartoe moest alleen nog een aanvullende subsidie worden aangevraagd. Door misverstanden bij het College van B&W en de gemeenteraad, is dat nu weer op een langere baan geschoven.

Appelscha is door Landschapsbeheer Friesland uitgekozen om van het dorp een biodiverse gezonde omgeving te maken. De afgelopen tijd zijn inwoners bezig geweest om de eerste stappen te zetten. Er is gebrainstormd over wat gewenst is, daarna zijn prioriteiten vastgesteld en werkgroepjes geformeerd, en daarna moeten concrete stappen worden gezet. Wiebe Tolman gaat ons op 6 november uit de doeken doen, het waarom en het hoe.

Deze vergadering is ook voor niet-leden. Misschien kent u mensen in uw buurt die niet lid zijn van Plaatselijk Belang. Die kunt u meevragen, ze zijn welkom.

Tot 6 november!

Jan van Gelderen, voorzitter.