Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Verslag najaarsvergadering

Op 20 november werd de jaarlijkse najaarsvergadering gehouden in Hotel aan de Vaart.

Het was een goed bezochte avond met een hapje en een drankje. De spreker wist de zaal zowel voor als na de pauze op fijne wijze te boeien.

De voorzitter dhr. G. de Haan begon met een welkomswoord en vertelde waar Plaatselijk Belang momenteel allemaal mee bezig is.

Hierna was het de beurt aan de spreker van de avond dhr. N. de Jong van het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden.

Voor de pauze kwam het onderwerp armoede onder jongeren aanbod. Dhr. de Jong besprak de problemen en oplossingen.

Een oorzaken van de armoede zijn onder andere de groep vroegtijdige schoolverlaters en de groep scholieren die wel een dilpoma behaald, maar een diploma voor een baan die verdwijnt door de automatisering en robotisering.

Een oplossing waar het FSU momenteel mee bezig is, is het jongerenteam. Een team voor en door jongeren, die workshops geeft op het middelbaar beroepsonderwijs en op het voortgezet onderwijs. De workshops zijn in spelvorm en gaan over de leefwereld van de jongere zelf.

Verder hebben ze het project van een kanskaart. Mensen krijgen een kaart persoonlijk of in de brievenbus waarop allerlei regelingen staan waar de mensen een beroep op kunnen doen. De vrijwilligers die deze kaart komen brengen, komen een week later nog weer terug voor een gesprek.

Deze aanpak benadert de mensen niet vanuit het probleem, maar vanuit de kansen die er zijn.

Want naast de pijn die mensen in hun portemonnee voelen vanwege inkomensteruggang is er ook nog voor deze mensen het gevoel van steeds minder grip op de situatie te hebben. Ze willen deze mensen hun gevoel van eigen waarde teruggeven.

Na de pauze gingen we van de jongeren naar de ouderen en de veranderingen in het regeerakkoord voor hun. Uit het regeerakkoord blijkt dat uitkeringsgerechtigden met een lage uitkering en gepensioneerde met een klein pensioen er het minst of niet op vooruit gaan.

Verder is de regering bezig met een nieuw pensioenstelsel. Hierbij komt er een individueel deel waarbij iedereen vanaf 18 jaar een zelfstandig pensioen gaat opbouwen. En er komt een collectief gedeelte die als buffer moet zijn voor tegenvallers.

Als laatste was er de rondvraag waarbij het ging over het helpen van elkaar met zwerfvuil, bladeren en sneeuw, het vliegveld bij Lelystad, het fietspad vanuit Ravenswoud, de kerstmarkt, buurtapp en het oude miniatuurpark.