Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Succesvolle Burgerhulpverlenersavond in Appelscha

Burgerhulpverleners voor AED – Reanimatie hulp bij hartfalen doen hun werk vrij anoniem en belangeloos. Dat deze hulpverleners hun ervaringen moeten kunnen delen is belangrijk evenals de steun die deze vrijwilligers verdienen van hun omgeving in de dorpen. In de dorpen Appelscha, Appelscha – Boven en Ravenswoud hebben de plaatselijkbelang verenigingen gezamenlijk, in samenwerking met de Ondernemers Vereniging Appelscha, een werkgroep actief die deze burgerhulpverleners zoveel mogelijk wil ondersteunen.

In dit kader is maandagavond 12 november weer een contactavond geweest, waar ruim 30 burgerhulpverleners aanwezig waren. Deze avond is er aandacht besteed aan de keten van hulpverlening bij een melding van hartfalen middels een demonstratie. Van melding door naasten, de ondersteuning door burgerhulpverleners en de inzet van de ambulance deskundige. Hierbij kwam weer aan de orde dat het hulpverlening door de vrijwilligers uit de directe omgeving letterlijk van levensbelang is. De ambulance verpleegkundige liet de burgerhulpverleners ervaren dat hun bijstand niet ophoud zodra zij ter plaatse komen. Sterker nog het help de verpleegkundige bij het organiseren van de hulp ter plaatse. De boodschap was vooral niet te aarzelen maar je hulp aan te bieden.

Na de demonstratie en de uitleg over de hulpmiddelen uit de ambulance, is er deze avond aandacht besteed aan het alarmeringssysteem van Hartslag.nu en de diverse AED’s in de dorpen, inmiddels al meer dan 10. Op enkele buurten na zijn de dorpen goed voorzien van beschikbare AED’s. De zogenaamde blinde vlekken worden door de werkgroep aangepakt.

Om deskundige hulp te kunnen verlenen moet er wel regelmatig geoefend worden. Dit was deze avond mogelijk, maar er is ook een aanbod gedaan om in groepsverband deel te nemen aan opleidingen en her instructies, tegen een sterk gereduceerd tarief. De werkgroep stelt zich zelf ook tot doel de burgerhulpverleners kosteloos op te leiden en te her certificeren (immers de vrijwilligers verlenen ook belangeloos hun hulp). Inmiddels zijn de eerste groepjes voor een opleiding aangemeld.

Ondanks de grote opkomst deze avond zijn er nog een groot aantal mensen, die belangstelling hebben voor deze hulpverlening, niet bereikt. Voor nadere informatie en eventueel opgave voor een opleiding kan contact opgenomen worden met de werkgroep middels email of de contactpersonen van de plaatselijk belang afdelingen (zie hiervoor ook de internet site’s).