Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Recreatiedorpen kunnen geld aanvragen om de aantrekkingskracht te vergroten

Het college van B&W van de gemeente Ooststellingwerf stelt een deel van het (landelijke) coronabudget beschikbaar voor dorpen met een recreatieve functie. Met dit geld kunnen de dorpen investeren in het vergroten van de aantrekkelijkheid van het dorp. Dit om meer recreanten en toeristen aan te trekken voor de verschillende horeca- en recreatiegelegenheden. De aanleiding van deze subsidiemogelijkheid is een subsidieaanvraag vanuit Appelscha.

TIP Appelscha heeft in samenwerking met ondernemers, Plaatselijk Belang Appelscha en Coöperatie Appelscha 3.0 een plan ingediend om de aantrekkelijkheid van het dorp Appelscha te vergroten. Bijvoorbeeld door het aankleden van de route tussen de Boerestreek en de vaart. Ook andere dorpen kunnen een uitgewerkt plan voor het recreatieseizoen 2021 indienen bij de gemeente.

“We vinden het erg belangrijk om de dorpen met veel horeca- en recreatiebedrijven in deze coronatijd een steuntje in de rug te geven. Zeker nu deze bedrijven door corona weinig financiële mogelijkheden hebben om zelf geld te investeren in het aantrekkelijker maken van het dorp. Daarom kunnen alle dorpen in onze gemeente, die een recreatieve functie hebben, een beroep doen op ondersteuning vanuit het coronabudget”, vertelt wethouder Marian Jager.

Het gaat dan om extra aankleding en verfraaiing, om zo de aantrekkingskracht van het dorp (en daarmee van de horeca en recreatie) te versterken. De dorpen (Plaatselijk Belangen en andere betrokken partijen) kunnen een plan indienen. Voorwaarde is dat het dorp minimaal 50% eigen middelen inzet en het bedrag dat wordt aangevraagd in het plan niet hoger is dan €10.000,-.

Meer informatie staat op: www.ooststellingwerf.nl/regeling-coronabudget-dorpen