Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Verslag najaarsvergadering: een boeiende avond over de bloeizone

Vanuit Bakkeveen kwamen de dames Annemarie Bongers en Emy Hoogenboom een presentatie geven over de bloeizone en hoe ze dit in Bakkeveen hebben vormgegeven.

Inwoners willen graag gezond en vitaal oud worden in eigen woonomgeving. Op enkele plekken op deze aarde, zogenaamde Blue zones, lukt de inwoners dit. Vanuit de Blue zone is de bloeizone ontstaan. Een bloeizone richt zich op: leefomgeving, voeding, beweging, zingeving, sociale verbanden.

In Bakkeveen hebben ze hierbij ook gebruik gemaakt van het model positieve gezondheid van Machteld Huber.

De huisarts Jon Brouwers is met het idee gestart en samen met andere vrijwilligers maakt zij van Bakkeveen een bloeizone.

Ze hebben een plan gemaakt. Ze hebben lezingen gehouden om iedereen te enthousiasmeren en om zoveel mensen mee te krijgen.

In Bakkeveen zijn er tot nu toe tot stand gekomen:

- de fittesten. Een gratis test met een nulmeting en een nameting om te kijken hoe het is met je gezondheid en of die na een aantal weken verbeterd is.

- (h)eerlijk eten (eten met onbekende dorpsgenoten)

- ze maken van Bakkeveen een tuin. Dit houdt in veel groen en bloemen planten. Er worden ook fruitbomen geplant.

- er is een wandelgroep.

- ze zijn bezig met energie.

- er is een filmhuis gestart.

- er is bewegen op muziek: Dancing Blue.

Allemaal onderdelen die de leefomgeving bevorderen.

Het project bloeizone wordt gedaan door de inwoners van het dorp. Het is een project van samen doen. Ieder kan een klein stukje doen.

Op de website van Bakkeveen (www.bakkeveen.nl) kunt U nog meer informatie vinden over de bloeizone.

Wij van Plaatselijk Belang Appelscha werden er enthousiast van en vroegen ons af of we van Appelscha ook bloeizone kunnen maken.

Er zijn al een aantal aspecten in ons dorp, zoals: een leesclub, een zangclub, ouderengym, ouderensoos, een volksdansgroep. Voor de corona is er gestart met een kookclub, die als het kan weer verder zal gaan.

We hebben nu een dorpshuis.

Volgens ons is er een mooi begin en kunnen we samen zorgen voor een nog betere leefomgeving.

Wij gaan kijken wat wij kunnen doen, maar wordt u hier ook enthousiast van en heeft u ideeën of wilt u daadwerkelijk ook iets organiseren of opzetten, laat het ons dan weten via het secretariaat: