Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Werving vrijwilligers voor Dag!enDoen! gestart

Stichting Scala gaat in januari beginnen met Dag!enDoen!.

Dag!enDoen! is een digitale agenda voor ouderen, zodat men in een oogopslag kan zien wat er die dag of week te doen is in de regio. Dit gebeurt in de vorm van een zeer gebruiksvriendelijke App, waarbij de deelnemer, naast het uitkiezen van de activiteit, ook kan aangeven of er vervoer nodig is en of een activiteitenmaatje gewenst is. Voor deelnemers die niet over een mobieltje of een computer beschikken, kan een tablet in bruikleen worden gegeven waar de app Dag!enDoen! al op geïnstalleerd is.

Eenzaamheid is niet iets van deze tijd, maar is met name door Corona sterk toegenomen. Ook in Ooststellingwerf is, ondanks bestaande initiatieven zoals activiteitengidsjes of Huis-aan-Huisbladen, de kennis over het activiteitenaanbod bij een groep mensen minimaal. Er is voldoende aanbod, maar de informatie is gefragmenteerd en komt niet bij de mensen ‘aan’. Daarnaast zijn er drempels om deel te nemen aan de aangeboden activiteiten, zoals vervoer of gebrek aan gezelschap. Een dagelijks laagdrempelig en gecentraliseerd activiteitenoverzicht digitaal bij mensen ‘door de brievenbus schuiven’ lijkt de oplossing.

Coördinator van Dag!enDoen! is Basimeh Fokkema van stichting Scala: “Samen met vrijwilligers kunnen we dit project tot een succes maken. We zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om mee te gaan naar een activiteit, de app uitleggen aan de ouderen of de deelnemers naar de activiteit willen brengen.’’

Bij alle functies draagt de vrijwilliger bij aan het verminderen van eenzaamheid onder ouderen en het weer deelnemen aan het sociale leven. Een praatje en contact met de deelnemer maakt het vrijwilligerswerk prettig voor beide partijen. Voor het uitleggen van de app is geen specifieke computerkennis nodig. Samen met Dag!enDoen! wordt gekeken naar de mogelijkheden en beschikbaarheid van de vrijwilligers.

Dag!enDoen zal in januari gelanceerd worden en gedurende de periode daarop steeds meer gevuld worden met activiteiten uit de verschillende dorpen.

Vrijwilliger worden of meer informatie?
Inwoners van Ooststellingwerf die meer willen weten of vrijwilliger willen worden bij Dag!enDoen! Ooststellingwerf kunnen contact opnemen met Basimeh Fokkema (stichting Scala) via 06 – 55 00 11 54 of