Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Dagbesteding voor ouderen met dementie in Ooststellingwerf blijft

ZuidOostZorg en de gemeente Ooststellingwerf zijn vorig jaar gestart met dagbesteding voor ouderen met dementie, zonder dat daarvoor een indicatie nodig is. De behoefte aan zo’n soort dagbesteding kwam naar boven tijdens gesprekken met huisartsen, casemanagers dementie en het Gebiedsteam van de gemeente. De dagbesteding is een succes en ook in 2022 kunnen ouderen met dementie zonder indicatie bij de dagbesteding terecht.

Evaluatie
Uit een evaluatie blijkt dat deze vorm van dagbesteding voorziet in een behoefte en een aanvulling is op ons zorgbeleid. Wethouder Esther Verhagen legt uit: “In onze gemeente blijven steeds meer ouderen thuis wonen, ook ouderen met de ziekte dementie.
Met dit aanbod kunnen we inwoners met dementie een plezierige en zinvolle dagbesteding aanbieden in de buurt. En wordt de mantelzorger ontlast van de zware zorgtaken.
Daarom is dit aanbod een belangrijk aanvulling op ons zorgbeleid.”
Het helpt mensen met het trainen van (sociale) vaardigheden, stimuleren van beweging, acceptatie van wat hen overkomen is en het hebben van een zinvolle dag invulling. Ook kunnen kwetsbare ouderen hierdoor langer thuis wonen. Het afgelopen jaar is voor een aantal bezoekers de stap naar wonen in een instelling uitgesteld of voorkomen. Daar waar wel sprake is van een verhuizing van thuis naar een nieuw (verpleeg)huis is deze door de inzet van dagbesteding soepel verlopen voor zowel de persoon met dementie als de partner. Daarnaast worden door de dagbesteding de mantelzorgers van de ouderen met dementie ontlast. Zo wordt vanuit het dagcentrum regelmatig meegekeken, advies gegeven en extra ondersteuning geboden aan zowel bezoeker als mantelzorger. Mantelzorgers gaven aan hierdoor de zorg voor de partner, vader of moeder langer vol te houden.

Een steuntje in de rug
Zo ervaart mantelzorger mevrouw Alie Hof dat ook: “Toen ik vorig jaar in de krant las dat het dagcentrum open zou gaan heb ik gelijk gebeld. Het was een hele stap om de zorg voor mijn man een paar uur per dag uit handen te geven. Maar het ontvangst was zo warm en hartelijk, waardoor ik gelijk wist dat het goed zat.” Volgens Hof geeft het dagcentrum net dat steuntje in de rug om de zorg voor haar man vol te kunnen houden. “Ik heb me als mantelzorger enorm gesteund gevoeld, er was niet alleen aandacht en tijd voor mijn man, maar ook mijn verdriet en strijd werd gezien. Ik kijk met een heel goed gevoel terug op de ondersteuning die wij vanuit het dagcentrum hebben ontvangen. Ik ben dan ook blij dat ik zelf de eerste stap heb durven zetten en heb mogen ervaren dat je het allemaal niet alleen hoeft te doen.”