Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Nieuwsbrief voorjaarsledenvergadering

Hoop doet leven!

Nu de corona vrijwel achter ons ligt en we ons gingen opmaken voor een ‘vrije’ lente en zomer, zitten we opeens met de gevolgen van een oorlog. Niet alleen de komst van vluchtelingen is daar een teken van, maar ook de economische gevolgen (prijsstijgingen) zullen ons parten spelen. Los nog van de voedselproblemen en de gas- en olietoevoer. Niemand kan voorspellen wat het op lange termijn teweeg zal brengen. Maar dat het niet veel goeds zal zijn, is wel duidelijk. Deze oorlog raakt ons allemaal.

Toch moeten we wel doorgaan met leven. Dus dat betekent in ons geval de Voorjaarsbijeenkomst van Plaatselijk Belang. Normaal een feestje, maar nu een bijeenkomst met een rouwrandje, omdat we in gedachten bij de slachtoffers in Oekraïne zijn en bij de mensen die naar ons dorp komen. Laten we hun verblijf zo aangenaam mogelijk maken.

Op 10 maart hebben we ons traditionele verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen gehouden onder leiding van Drentenaar Andries Ophof, die zijn taak voortvarend ter harte nam. De lijsttrekkers kwamen goed voor het voetlicht en vanuit de zaal werd goed gereageerd. Wel hadden er meer bezoekers mogen zijn dan de ongeveer 45 mensen die er nu waren. Het was geanimeerd en dat is ook wat waard.

Gjalt de Haan heeft zijn bestuursfunctie neergelegd. We danken hem uiteraard voor zijn grote inzet de afgelopen twaalf jaar voor Plaatselijk Belang. We zullen hem missen als bestuurslid, maar hij blijft wel betrokken. Gelukkig, want hij is wel het geheugen van vroeger binnen onze vereniging.

Het bestuur bestaat nu uit vijf mensen. Op zich geen probleem, al willen we wel graag uitbreiding. Dat is vooral goed voor de continuïteit en draagvlak. Dus als de lezer iemand weet die geschikt is om ons te versterken, dan houden we ons graag aanbevolen.

Binnenkort worden de bloembakken aan de lantaarnpalen gehangen (onder andere op de Boerestreek en de Van Emstweg) en op de brugleuningen. Verder komen er banieren met welkom erop. Tevens bij de invalswegen vlaggen. En bloementuintjes in de Vaart. Zo krijgt Appelscha een kleurrijke uitstraling. Ook mogen we een nieuwe horecagelegenheid verwelkomen op de plek van Le Coq. En als alles goed gaat, wordt er ook op het terrein van het Oude Duinenzathe een project gerealiseerd. Het wordt in de nabije toekomst wel wat met Appelscha. Als binnenkort het Russische-Oekrainse conflict ten einde komt, dan kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien, in ieder geval hoopvol.

Tot ziens,

Op uw komst wordt gerekend!

Jan van Gelderen

Voorzitter

 

Uitnodiging voorjaarsledenvergadering

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsledenvergadering van Plaatselijk Belang Appelscha op

Maandag 4 april in Hotel aan de Vaart (Vaart Noordzijde 89)

Aanvang: 19.30 uur

Nr.

   

1.

Opening

 

2.

Vaststelling agenda

 

3.

Mededelingen

 

4.

Ingekomen stukken

 

5.

Jaarverslag 2021

 

6.

Verslag kascommissie

 

7.

Financieel verslag 2021

 

8.

Begroting 2022

 

9.

Benoeming kascommissie

 

10.

Huidige bestuur

 

11.

Rondvraag

 
     
 

Pauze

 
 

Onderwerp:

Duurzaamheid in onze gemeente

Hoe duurzaam is onze gemeente? En wat zijn de plannen voor de komende jaren?

Spreker: Arjen Nieveen (Programmamanager duurzaamheid)

 
 

Het financieel jaarverslag 2021 ligt ter inzage op de voorjaarsledenvergadering.

Door de corona zijn er 2 jaar geen fysieke voorjaarsledenvergaderingen geweest en dus ook geen notulen.