Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Interviews

Interview met Gjalt de Haan over vrijwilligers zijn: “Mensen blij maken.”.

“Ik wil graag mensen blij maken”, zegt Gjalt de Haan (80plus) over zijn vele vrijwilligerswerk. Hij is een bekende verschijning in Appelscha. Want al sinds zijn komst naar ons dorp in 1968 is hij vrijwilliger in vele hoedanigheden. Je ziet hem bij het ophangen van de kerstverlichting boven de Vaart, als collectant, bij het opbouwen van de kerstmarkt (als het doorgaat), als verkeersregelaar, met hand- en spandiensten bij de Historische Vereniging en als begeleider van mensen die naar het ziekenhuis moeten. Hij is buurtbemiddelaar, weliswaar niet in Appelscha. “Het is beter dat niet in je eigen woonplaats te doen. Een zekere anonimiteit is beter voor het boeken van resultaat. Het is overigens wel een boeiend werk. Met veel verschillende mensen, en uiteenlopende problemen. Doel is om mensen weer met elkaar te laten praten. Al lukt dat niet altijd”, aldus Gjalt.

Lees meer...