Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Burgerhulpverlener

Is uw certificaat nog geldig ?  Heeft u de nieuwe app al geinstalleerd?

Voor meer informatie zie onder kopje hartveilig.