Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Uitnodiging najaarsvergadering 2021

Op 1 november zijn u, alle leden en niet-leden van harte uitgenodigd voor de najaarsvergadering. Om traditioneel samen te zijn, met een leerzaam onderwerp op de agenda, (hernieuwde) kennismaking met dorpsgenoten, uw licht op te steken, mee te doen het komende jaar of steun te verlenen door lid te worden van onze vereniging mocht u dat nog niet zijn. Op uw komst wordt gerekend!  

Datum: 1 november 2021

Tijd: 19:30 tot 21:30

Locatie: Hotel aan de Vaart (VaartNoordzijde 89)

Programma:

Opening door de voorzitter

Presentatie: de bloeizone

Sprekers: Annemarie Bongers en Emy Hoogenboom

In Bakkeveen is men een aantal jaren geleden begonnen om aldaar een bloeizone (ofwel blauwe zone) te ontwikkelen. Onze sprekers, van de werkgroep, leggen ons uit wat dat inhoudt, en hoe ze het in Bakkeveen doen.

(voor meer informatie zie artikel nieuwsbrief oktober 2021 op onze website)

Vragen en discussie

Kunnen we van Appelscha ook een bloeizone maken?

Rondvraag:

U kunt ter tafel brengen wat er bij u speelt en hoe Plaatselijk Belang u hierbij kan helpen.

 

Tijdens de avond zal er een pauze zijn met een hapje en een drankje.

Vanaf 25 september heeft u een coronatoegangspas nodig om bij horecagelegenheden binnen te eten, vergaderen of feesten. De anderhalve meter maatregel is niet meer nodig.

Wij willen een bezoek aan Hotel aan de Vaart graag veilig houden voor u maar ook voor de medewerkers en vragen daarom om uw medewerking.